مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OU

each eye

هر چشم
OU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود