مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف OU

Oklahoma University

Ohio University

Open University

Oakland University (Michigan)

Orthodox Union

Organizational Unit

Oxford University

Open Universiteit

Operable Unit (CERCLA)

Over/Under (sports betting)

Osmania University (India)

Croatia Airlines (IATA airline code)

Open Use (zoning)

Over Used (gaming names)

Union of Orthodox Jewish Congregations of America (New York, NY)

Oregon University

Observation Unit (healthcare)

Osaka University (Japan)

Oglethorpe University (Atlanta, Georgia)

Otago University (Dunedin, New Zealand)

Ornstein-Uhlenbeck

Origin Unknown

Operational Unit

Oculus Uterque (Latin: Each Eye)

Out of Unity (Quaker religion)

Odor Unit

Oceanic Union (gaming)