مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HUDF

Hubble Ultra Deep Field

زمینه فراژرف هابل (HUDF) به عکسی که از قسمت کوچکی از فضا در صورت فلکی کوره توسط تلسکوپ هابل بین ۳ سپتامبر ۲۰۰۳ و ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴ گرفته شد می گویند. این عکس عمیق‌ترین و دورترین نقطه در هستی که چشم آدمی دیده است را نشان می‌دهد. قدیمی‌ترین کهکشان که باید درست بعد از عصر سیاه شکل گرفته باشد را نشان می‌دهد یعنی حدود ۱۳ میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد وقتی که هستی تنها ۵ درصد از عمر حاضرش را سپری کرده بود این تصویر ۴ برابر واضح تر از تصویر زمینه ژرف هابل (HDF) است.
HUDF
ارسال نظر

ارسال نظر