مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HR

Heart Rate

تعداد ضربان قلب
HR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود