مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GU

genitourinary

دستگاه ادرار(تناسلی)
GU
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود