مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CV

CardioVascular

قلبی عروقی
CV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود