مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AV

Atrioventricular

دهلیزی - بطنی
AV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود