مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VF

Ventricular Fibrilation

فیبریلاسیون نوعی از آریتمی قلبی است که تحریک الکتریکی مسیر مشخصی را در قلب طی نمی‌کند. آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم قلب است. در حالت طبیعی ریتم قلب از گره سینوسی آغاز شده و پس از انتقال به گره دهلیزی-بطنی در بطنها منتشر می‌شود. در نتیجه این نحو هدایت تحریک الکتریکی، ابتدا دهلیز و با فاصله کمی بطنها منقبض می‌شوند و همچنین ابتدا عضلات دهلیزها شل شده و سپس بطنها شل می‌شوند.

فیبریلاسیون بطنی (VF) هنگامی رخ می‌دهد که در بطنها موج الکتریکی تحریک جهت مشخصی نداشته باشد یعنی سلولهای عضلانی بطن به صورت نامنظم تحریک و شل می‌شوند. به همین دلیل عملکرد بطنها در پمپاژ خون به رگ‌ها مختل می‌شود. در معاینه ما نبض واضحی از بیمار حس نمی‌کنیم. فیبریلاسیون بطنی یک فوریت پزشکی است و باید سریع آریتمی را بهبود داد.

نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) یا ECG که نحوه حرکت موج تحریک الکتریکی در قلب را نشان می‌دهد. در فیبریلاسیون بطنی ما کمپلکس QRS طبیعی نداریم. درمان با داروهای آنتی آریتمیک مانند بتابلوکرها، بلوک کننده‌های کانال کلسیم، پروکائین آمید، کینیدین و... بستگی به نوع آریتمی و سایر شرایط بیمار دارد. گاه تحریک الکتریکی با دفیبریلاتور ضروری است.
VF
ارسال نظر

ارسال نظر