مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HPD

Histrionic Personality Disorder

بیماری HPD، یک بیماری روانشناختی است که که فرد مبتلا به آن به دنبال جلب توجه دیگران و خودنمایی است.
HPD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود