مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EEA

European Environment Agency

منطقه اقتصادی اروپا
EEA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود