مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DZ

Algeria

مخفف کشور الجزایر
DZ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود