مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XC

Xerox Copy

یک کپی ساخته شده توسط یک پرینتر کپی برداری
XC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود