مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IMS

IP Multimedia Subsystem

زیرسامانه چندرسانه‌ای آی‌پی به اختصار IMS استاندارد نوینی در ارتباطات است که توسط پروژه شراکت نسل سوم یا ۳جی‌جی‌پی (۳GPP) تعریف می‌شود. آی‌ام‌اس به صورت دیدی ترکیبی از دو فن‌آوری، از موفق‌ترین فن‌آوری‌های ارتباطات در شبکه‌های سلولی و اینترنت است. در یکپارچه‌سازی سرویس‌های تعریف شده در آی‌ام‌اس، کاربران توسط ابزار سلولی خود قادرند به سرویس‌های داخل اینترنت به‌آسانی، به طور مؤثر، قابل اعتماد و با قیمت منطقی دسترسی یابند. تمامی ارتباطات شبکه براساس پروتکل اینترنت یا آی‌پی (IP) است. پیشبرد آی‌ام‌اس، کاربر رابه شبکه نسل آتی یا ان‌جی‌ان (NGN) راهنمائی می‌کند.
IMS
ارسال نظر

ارسال نظر