مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NTP

net time protocol

NTP برای تنظیم کردن کلاینتهای شبکه با ساعت سرور بکار میرود
NTP
ارسال نظر

ارسال نظر