مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LSP

link state protocol

يک پروتکل link state معمولا 3 پايگاه داده مي سازد. اولين پايگاه داده درباره همسايه يا مجاورت پايگاه داده و جاي نگاهداشتن از ديگر روتر هاي که مستقيما به شبکه ها متصل شده اند اطلاع دارد.دومين پايگاه داده linke state يا توپولوژی پايگاه داده است
LSP
ارسال نظر

ارسال نظر