مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NIC

Network Interface Connection

اتصال رابط شبکه
NIC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود