مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DWG

Drawing

DWG به معنی Drawing (کشیدن) است که نوعی فرمت از برنامه اتوکد را تشکیل می دهد.
DWG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود