مخفف کلمه DWG


( Drawing ) DWG به معنی Drawing (کشیدن) است که نوعی فرمت از برنامه اتوکد را تشکیل می دهد.
DWG

بازگشت به صفحه قبل