مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPCO

Idaho Power Company

آیداهو شرکت برق
IPCO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود