لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:38

مخفف TLC

Total Lung Capacity

ظرفیت کل ریوی یا TLC: عبارت است از حداکثر مقدار هوایی که ریه‌ها می‌توانند در خود جا دهد که مجموع RV و VC می‌باشد.
TLC