لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:42

مخفف TLC

Total Lung Capacity

ظرفیت کل ریوی یا TLC: عبارت است از حداکثر مقدار هوایی که ریه‌ها می‌توانند در خود جا دهد که مجموع RV و VC می‌باشد.
TLC