لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 00:14
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IRV

Inspiratory Reserve Volume

حجم ذخیره دمی یا IRV: در انتهای یک دم معمولی به حداکثر حجم هوایی که بتوان وارد ریه‌ها نمود گفته می‌شود.
IRV