لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 05:36
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPC

Non-Player Character

NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای گیمر
NPC