لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 06:57
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CFD
مخفف عبارت CFD
Computational Fluid Dynamics
دینامیک سیالات محاسباتی یا سی‌اِف‌...
JSA
مخفف عبارت JSA
Japanese Standards Association
موسسه استاندارد ژاپن، در کشور ژاپن...
SPE
مخفف عبارت SPE
Society of Petroleum Engineers
انجمن مهندسین نفت بزرگترین انجمن ت...
DMS
مخفف عبارت DMS
Diagnostic and statistical Manual of mental Disorder ...
DMS مخفف کلمه Diagnostic and stati...
MNAC
مخفف عبارت MNAC
Museum Nacional the Art the Catalunya
موزه ملی هنر کاتالونیا به اختصار M...