لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NPC

Non-Player Character

NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای گیمر
NPC