مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

3D
مخفف عبارت 3D
Three Dimensional
سه‌بعدی یک فضاییست شامل ابعاد در طول،...
SPE
مخفف عبارت SPE
Sound Pattern of English
الگوی آوایی زبان انگلیسی (به اختصار...
SNA
مخفف عبارت SNA
Systems Network Architecture
یک مدل شبکه ای که توسط IBM طراحی شده تا...
APPC
مخفف عبارت APPC
Advanced Program to Program Communication
یک ویژگی توسعه یافته به عنوان بخشی از...
OEIS
مخفف عبارت OEIS
Online Encyclopedia of Integer Sequences
دانشنامه برخط دنباله‌های صحیح (OEIS یا...
EQ
مخفف عبارت EQ
Emotional Quotient
هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (یا...
TSE
مخفف عبارت TSE
Transmissible Spongiform Encephalopathy
انسفالوپاتی‌های اسفنجی شکل دسته‌ای از...
UFM
مخفف عبارت UFM
Union for the Mediterranean
اتحادیه کشورهای دریای مدیترانه به...
HIPO
مخفف عبارت HIPO
Hierarchy plus Input - Process - Output
توضیحات یک روش طراحی و مستندسازی برنامه...
NCGA
مخفف عبارت NCGA
National Computer Graphics Association
یک سازمان تخصصی برای افراد علاقمند به...
ICES
مخفف عبارت ICES
Integrated Civel Engineering System
سیستم مجتمع مهندسی عمران (ICES) سیستمی...
PMS
مخفف عبارت PMS
Pre Menstrual Syndrome
سندرم پیش از قاعدگی (پی‌ام‌اس یا PMS)...
OSCE
مخفف عبارت OSCE
Organization for Security and Co-operation in Europe
سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین...
CRM
مخفف عبارت CRM
Customer Relationship Management
مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها...
BTSP
مخفف عبارت BTSP
Bottleneck Traveling Salesman Problem
مسئله تنگراه فروشنده دوره‌گرد...