مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CFA

Center For Astrophysics

مرکز اخترفیزیک هاروارد-اسمیتسونین (CFA) یکی از مراکز برجسته فیزیک نجومی در جهان می‌باشد که در شهر کمبریج ایالت ماساچوست آمریکا قرار دارد. این مرکز در سال ۱۹۷۳ و با همکاری مشترک دانشگاه هاروارد و موسسه اسمیتسونین شکل گرفت. در حال حاضر بعضی پروژه‌های مرکز تحت سرپرستی دانشگاه هاروارد انجام می‌شوند و برخی دیگر نیز زیر نظر موسسه اسمیتسونین و برخی نیز تحت نظارت هردو. در حال حاضر چارلز آر الکلاک (Charles R. Alcock)‏ ریاست این مرکز را از سال ۲۰۰۴ عهده‌دار است.

دانشمندان این مرکز در ۷ زمینه مطالعات خود را انجام می‌دهند که شامل: فیزیک اتمی و مولکولی، اجرام آسمانی پرانرژی، ستاره‌شناسی فروسرخ (infrared astronomy)‏، خورشید و فیزیک اجسام درخشان، پیدایش هستی، روند شکل گیری کیهان و سرنوشت جهان را نام برد.
CFA
ارسال نظر

ارسال نظر