مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AR
مخفف عبارت AR
Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...
TT
مخفف عبارت TT
Transformation Tuesday
معمولا وقتی عکسی قرار داده می‌شود و...
WAL
مخفف عبارت WAL
Write-Ahead Logging
پستگرس‌کیوال از واقعه‌نگاری قبل نوشتن...
DEAL
مخفف عبارت DEAL
Data Encryption Algorithm with Larger Blocks
الگوریتم رمزگذاری داده با بلوک های...
BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
HFS
مخفف عبارت HFS
Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
SDTV
مخفف عبارت SDTV
Standard-Definition TeleVision
اس‌دی‌تی‌وی (SD TV) یا تصویر استاندارد...
GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
DCO
مخفف عبارت DCO
Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...