مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TT

Transformation Tuesday

معمولا وقتی عکسی قرار داده می‌شود و تغییر جدی در آن رخ داده است.
TT
ارسال نظر

ارسال نظر