لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:49
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

اصطلاحات سونوگرافی