لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 26 مهر 1398 - 18:35
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

اصطلاحات سونوگرافی