مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف فملی

فلزات ملی صنایع مس ایران

نماد گروه فلزات شرکت ملی صنایع‌ مس‌ ايران‌ (فملی) در بازار بورس و سهام ایرانفملی ارسال نظر

ارسال نظر