مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف B

Basement

عبارت B در منوی آسانسور به معنای زیرزمین می‌باشد.B