مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف G

Ground

عبارت G در منوی آسانسور به معنای همکف می‌باشد. در برخی از آسانسورها، این عبارت به صورت GF یعنی طبقه همکف یا Ground Floor نوشته می‌شود.
G
ارسال نظر

ارسال نظر