لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:03
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف P

Power

توان یا قدرت ( در ریاضی و فیزیک )
P