لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 04:54
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DHV

Design Hour Volume

حجم ساعتی است که توسط مهندسین برای طرح هندسی راه ها مورد استفاده قرار میگیرد
DHV