لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 13:07
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RPL

Routing Protocol for Low-Power

الگوریتم مسیریابی RPL در شبکه‌هایی نظیر اینترنت اشیا استفاده می‌گردد.
RPL