لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 28 تیر 1397 - 19:35

مخفف SC

Short Circuit

اتصال کوتاه ، اتصالی در مدار الکتریسیته
SC