لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 21:08
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CNIC

Computerized National Identity Card

کارت شناسایی ملی کامپیوتری
CNIC