لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:22
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LY

Last Year

مخفف پارسال ( سال گذشته ) در برخی متن های عامیانه به صورت LY نوشته می‌شود.
LY