لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:17
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CRE8

Create

ساختن، ایجاد کردن، تولید کردن
CRE8