لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 3 فروردین 1397 - 19:31

مخفف SPM

Sijil Pelajaran Malaysia

SPM مختص اعطای گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه تکمیلی در مالزی است.
SPM