لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 05:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SPM

Sijil Pelajaran Malaysia

SPM مختص اعطای گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه تکمیلی در مالزی است.
SPM