لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 09:29
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PV

Private

عبارت PV معمولا در چت کاربرد دارد که به معنای خصوصی (به معنی دیگر: محرمانه) می باشد.
PV