لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 04:26
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف PV

Private

عبارت PV معمولا در چت کاربرد دارد که به معنای خصوصی (به معنی دیگر: محرمانه) می باشد.
PV