لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 00:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MA

Master of Arts

کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و هنر است که معادل فوق لیسانس خودمان در این رشته ها می باشد.
MA