لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 22:21
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ساحادم

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش
ساحادم