لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 04:26
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف APS

Advanced Photon Source

چشمه فوتون پیشرفته (APS)‏ یک چشمه سینکروتورن متعلق به دانشگاه شیکاگو و وزارت نیرو ایالات متحده آمریکا است.

این موسسه پژوهشی قسمتی از آزمایشگاه ملی آرگون است.
APS