لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:55
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AAPT

American Association of Physics Teachers

انجمن مدرسین فیزیک آمریکا تاسیس ۱۹۳۰ معروف به AAPT نام یک انجمن نیمه رسمی آمریکایی است که هدفش ترفیع روشهای آموزش و تدریس فیزیک است.

این انجمن عضو موسسه فیزیک آمریکا است و ۱۰۰۰۰ عضو دارد.
AAPT