مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AAAS

American Association for the Advancement of Science

انجمن پیشبرد علوم آمریکا یا اختصاراً تاسیس ۱۸۴۸، نام یک سازمان علمی آمریکایی است.هدف این سازمان، تنظیم و کمک به پیشبرد علم در جهان از طرق متفاوت آموزشی و حمایت مستقیم از دانشمندان است.
این سازمان ناشر ژورنال معروف ساینس است، و در سال ۲۰۰۷، نزدیک به ۱۲۰۰۰۰ عضو داشت.
AAAS
ارسال نظر

ارسال نظر