لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:37
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BG

Bad Game

BG، آخر بازی برای نشان دادن عدم رضایت از بازی گفته میشه
BG