لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 05:55
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف STR

String

در برنامه‌نویسی و در بعضی از شاخه‌های ریاضیات رشته (STR) به دنباله‌ای از کاراکترها گفته می‌شود. بنابراین هر کلمه و حتی هر متن یک رشته به شمار می‌آیند. کاراکترهایی که یک رشته را می‌سازند از مجموعه‌ای می‌آیند که آنرا الفباء می‌نامیم.
STR