مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TPI

Tracks Per Inch

تعداد شیار در هر اینچ. مقیاسی برای تراکم ذخیره در دیسک‌‌‌‌‌های مغناطیسی.
TPI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود